บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผัก ผลไม้ และกะทิบรรจุกระป๋องทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศมากว่า 60 ปี ด้วยนโยบายที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯได้สร้างโรงงานอยู่ที่ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สามารถคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ และในด้านคมนาคมยังสะดวกในการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

 
 
        จากนโยบายการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ช้างคู่ลูกโลก"
 
     
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
 
   
   
 
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : info@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.