บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอาหารสำเร็จรูปมากว่า 60 ปี โดยเป็นผู้นำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ มาแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปแก่ผู้บริโภคทั่วโลก เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคมโลก

        จากแนวคิดข้างต้น บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) มีพันธะกิจหลักในการ สร้างรายได้แก่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ สร้างคุณภาพสินค้าให้เป็นยอมรับ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

 
   
   
 
พันธกิจ
 
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.