ผลิตภัณฑ์ของเรา
    > ผลไม้กระป๋อง
         - เงาะในน้ำเชื่อม
         - ลำไยในน้ำเชื่อม
         - ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม
         - เงาะยัดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อม
         - กล้วยในน้ำเชื่อม
         - ขนุนในน้ำเชื่อม
         - มะม่วงในน้ำเชื่อม
         - มังคุดในน้ำเชื่อม
         - ลูกตาลผสมขนุนในน้ำเชื่อม
         - ลูกตาลลูกในน้ำเชื่อม
         - ลูกตาลชิ้นในน้ำเชื่อม
         - แห้วในน้ำ
         - แห้วในน้ำเชื่อม
    > ผักกระป๋อง
    > กะทิกระป๋อง
    > ผักกาดดองกระป๋อง
    > สินค้าประเภทอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า แบรนด์ น้ำหนักเนื้อ น้ำหนักสุทธิ ขนาดบรรจุ
เงาะในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 230 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
ลำไยในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 230 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 230 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
เงาะยัดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 250 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
กล้วยในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 300 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
ขนุนในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 230 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
มะม่วงในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก

230 กรัม
283 กรัม

425 กรัม
565 กรัม

24 กระป๋อง / กล่อง
มังคุดในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 283 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
ลูกตาลผสมขนุนในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 283 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
ลูกตาลลูกในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 283 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
ลูกตาลชิ้นในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 283 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
แห้วในน้ำ ช้างคู่ลูกโลก 283 กรัม 540 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
แห้วในน้ำเชื่อม ช้างคู่ลูกโลก 260 กรัม 565 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
   
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.