ผลิตภัณฑ์ของเรา
    > ผลไม้กระป๋อง
    > ผักกระป๋อง
         - เห็ดเป๋าฮื้อในน้ำ
         - หน่อไม้แผ่นในน้ำ
         - หน่อไม้เส้นในน้ำ
         - หน่อไม้รวกในน้ำ
         - ขนุนอ่อนในน้ำเกลือ
         - หัวปลีในน้ำเกลือ
         - ถั่วงอกในน้ำ
    > กะทิกระป๋อง
    > ผักกาดดองกระป๋อง
    > สินค้าประเภทอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า แบรนด์ น้ำหนักเนื้อ น้ำหนักสุทธิ ขนาดบรรจุ
เห็ดเป๋าฮื้อในน้ำ เอราวัณฟูด 270 กรัม 540 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
หน่อไม้แผ่นในน้ำ ช้างคู่ลูกโลก 140 กรัม
283 กรัม
1800 กรัม
227 กรัม
565 กรัม
2900 กรัม
24 กระป๋อง / กล่อง
24 กระป๋อง / กล่อง
6 กระป๋อง / กล่อง
หน่อไม้เส้นในน้ำ ช้างคู่ลูกโลก 140 กรัม
283 กรัม
1800 กรัม
227 กรัม
565 กรัม
2900 กรัม
24 กระป๋อง / กล่อง
24 กระป๋อง / กล่อง
6 กระป๋อง / กล่อง
หน่อไม้รวกในน้ำ ช้างคู่ลูกโลก 140 กรัม
283 กรัม
1800 กรัม
227 กรัม
565 กรัม
2900 กรัม
24 กระป๋อง / กล่อง
24 กระป๋อง / กล่อง
6 กระป๋อง / กล่อง
ขนุนอ่อนในน้ำเกลือ ช้างคู่ลูกโลก 324 กรัม 540 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
หัวปลีในน้ำเกลือ ช้างคู่ลูกโลก 283 กรัม 540 กรัม 24 กระป๋อง / กล่อง
ถั่วงอกในน้ำ ช้างคู่ลูกโลก

200 กรัม

400 กรัม

24 กระป๋อง / กล่อง
   
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.