ผลิตภัณฑ์ของเรา
    > ผลไม้กระป๋อง
    > ผักกระป๋อง
    > กะทิกระป๋อง
         - กะทิบรรจุกระป๋อง 18-20%
         - กะทิบรรจุกระป๋อง 19-21%
         - กะทิบรรจุกระป๋อง 10-12%
    > ผักกาดดองกระป๋อง
    > สินค้าประเภทอื่นๆ

รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า แบรนด์ น้ำหนักเนื้อ น้ำหนักสุทธิ ขนาดบรรจุ
กะทิบรรจุกระป๋อง
(ไขมัน 18-20%)
ช้างคู่ลูกโลก - 400 มล. 24 กระป๋อง / กล่อง
กะทิบรรจุกระป๋อง
(ไขมัน 19-21%)
ช้างคู่ลูกโลก - 400 มล. 24 กระป๋อง / กล่อง
ไม่มีรูปสินค้า กะทิบรรจุกระป๋อง
(ไขมัน 10-12%)
ฮัมมิ่งเบิร์ด - 400 มล. 24 กระป๋อง / กล่อง
   
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.