ขั้นตอนการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง มีขั้นตอนดังนี้
 
1. ชั่ง คัด โดยเจ้าหน้าที่จะประเมิณคุณภาพโดยรวมของวัตถุดิบ โดยบริษัทฯมีนโยบายรับเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพดีเท่านั้น
2. คว้าน โดยนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิตเพื่อทำการปอกเปลือกและคว้านเม็ดออกให้เหลือแต่เนื้อ
3. คัดบรรจุลงกระป๋อง เจ้าหน้าที่จะคัดคุณภาพวัตถุดิบแต่ละลูกแต่ละชิ้นที่มีขนาดใกล้เคียงกันอีกครั้งเพื่อบรรจุลงกระป๋อง
4. เติมน้ำเชื่อมและปิดฝา โดยเครื่องจักรจะลำเลียงวัตถุดิบที่คัดและบรรจุกระป๋องแล้วผ่านเข้ากระบวนการเติมน้ำเชื่อมและปิดฝา
5. ฆ่าเชื้อ นำวัตถุดิบที่ผ่านการปิดฝาแล้วเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อโดยขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิด
 
   
 
กระบวนการผลิต
 
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.