บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องส่งออกมากว่า 60 ปี เราได้ตระหนักถึงการดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้ร่วมบริจาคสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นมูลค่ากว่า 100,000 บาท ผ่านโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆดังนี้
 
1.
ร่วมบริจาคสินค้าผักกาดดองกระป๋องผ่าน มูลนิธิตันปัน ณ สนามฟุตบอลอารีน่าเท็น
2.
ร่วมบริจาคสินค้าเห็ดเป๋าฮื้อและหน่อไม้บรรจุกระป๋องผ่าน โครงการครัวอาสา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.
ร่วมบริจาคสินค้าผักกาดดองกระป๋องผ่าน สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
4.
ร่วมบริจาคสินค้าผักกาดดองกระป๋องผ่าน สถาบันอาหาร
 
   
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.