จากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยซึ่งเต็มไปด้วยผักผลไม้ที่เติบโตและออกผลิตผลได้ตลอดทั้งปี เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำผลผลิตเหล่านี้สู่ผู้บริโภคทั่วโลกให้รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เงาะ   
                                               
สัปปะรด   
                                               
มะม่วง   
                                               
กะทิ   
                                               
หัวปลี   
                                               
กล้วย   
                                               
ลูกตาล   
                                               
มังคุด   
                                               
ขนุน   
                                               
ลำไย   
                                               
ลิ้นจี่   
                                               
แห้ว   
                                               
เห็ดเป๋าฮื้อ   
                                               
ถั่วงอก   
                                               
ขนุนอ่อน   
                                               
หน่อไม้   
                                               
ผักกาดดอง   
                                               


    ปริมาณวัตถุดิบมาก  
    ปริมาณวัตถุดิบปานกลาง  
    ปริมาณวัตถุดิบน้อย  
     
 
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : info@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.