บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผัก ผลไม้ และกะทิบรรจุกระป๋องทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศมากว่า 60 ปี ด้วยนโยบายที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯได้สร้างโรงงานอยู่ที่ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สามารถคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ...

 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
- เอราวัณฟูด ร่วมบริจาคสินค้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554 มูลค่ากว่า 100,000 บาท ... +เพิ่มเติม
 
- รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย R&D , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QC ... +เพิ่มเติม
 
- ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน 400 ตารางเมตร ชั้น16 โซนA อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ... +เพิ่มเติม
 
   
     
 
 
ผลิตภัณฑ์ของเรา
    > ผลไม้กระป๋อง
    > ผักกระป๋อง
    > กะทิกระป๋อง
    > ผักกาดดองกระป๋อง
    > สินค้าประเภทอื่นๆ
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : info@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.