เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงขยายงานของบริษัท ทางบริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการพัฒนาองค์กร โดยมีตำแหน่งงานดังนี้
 
1.
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องเช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี วิจัย วิเคราะห์ ฯลฯ
- ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  - มีความขยันและรับผิดชอบต่องานสูง
- มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพมาตราฐานได้ดี เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO, BRC ฯลฯ
2.
หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor) 5 อัตรา
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศและอายุ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร
- มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  - มีความขยันและรับผิดชอบต่องานสูง
- มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพมาตราฐานได้ดี เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO, BRC ฯลฯ
3.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
- มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าต่างประเทศได้ดี
- มีความขยันและรับผิดชอบต่องานสูง
- มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพมาตราฐานได้ดี เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO, BRC ฯลฯ
4.
เจ้าหน้าที่ Technician (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี / สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  รายละเอียดของงาน
  - ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในสายผลิตและการจัดเก็บ
  - จัดทำระบบคุณภาพ HACCP, BRC, GMP, HALAL, ISO ฯลฯ
  - พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพและรับประกันคุณภาพ
  - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
  - สามารถเดินทางสำนักงานใหญ่ - โรงงานได้ (กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร)
สนใจสมัครงานติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (โรงงานมหาชัย)
  คุณสุพาภรณ์ / คุณปรัชญ์
  Tel : 034-462588-9      Mobile : 08-9797-3300
  Email : prat@erawanfood.com
 
 
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : info@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.