ผลิตภัณฑ์ของเรา
    > ผลไม้กระป๋อง
    > ผักกระป๋อง
    > กะทิกระป๋อง
    > ผักกาดดองกระป๋อง
    > สินค้าประเภทอื่นๆ
 
 
 
 
จากประสบการณ์มากกว่า 60 ปี ของผู้บริหาร และแหล่งที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯซึ่งทำให้สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรทั่วทุกภาคมาผลิตสินค้ามากมายหลายชนิด โดยจัดแบ่งเป็นประเภทดังนี้
 
1. ประเภทผลไม้ อาทิเช่น เงาะกระป๋อง เงาะสอดไส้สัปปะรดกระป๋อง ลิ้นจี่กระป๋อง ลำไยกระป๋อง ขนุนกระป๋อง ลูกตาลกระป๋อง ขนุนผสมลูกตาลกระป๋อง มังคุดกระป๋อง ฯลฯ
2. ประเภทผัก อาทิเช่น หน่อไม้กระป๋อง ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง เห็ดเป๋าฮื้อกระป๋อง ฯลฯ
3. ประเภทกะทิบรรจุิกระป๋อง
4. ประเภทผักกาดดองบรรจุกระป๋อง
5. สินค้าประเภทอื่นๆ
 
เราภูมิใจที่สินค้าของบริษัท สามารถส่งออกสู่ 30 ประเทศ ใน 5 ทวีป ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ช้างคู่ลูกโลก" ซึ่งเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังส่งออกสินค้าอีกหลากหลายชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆของบริษัท ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศเป็นอย่างดี

   
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : info@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.