ผลิตภัณฑ์ของเรา
    > ผลไม้กระป๋อง
    > ผักกระป๋อง
    > กะทิกระป๋อง
    > ผักกาดดองกระป๋อง
         - ผักกาดดอง
         - ผักกาดดองชนิดมีพริก
    > สินค้าประเภทอื่นๆ

รูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า แบรนด์ น้ำหนักเนื้อ น้ำหนักสุทธิ ขนาดบรรจุ
ผักกาดดอง
ช้างคู่ลูกโลก 91 กรัม 140 กรัม 48 กระป๋อง / กล่อง
ผักกาดดองชนิดมีพริก ช้างคู่ลูกโลก 91 กรัม 140 กรัม 48 กระป๋อง / กล่อง
 
 
 
 
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 127/21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (02) 681 0251-9    Fax. (02) 681 0250,60    E-mail : contact@erawanfood.com
 
© Copyright 2010 Erawan Food Public Company Limited All Rights Reserved.