ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

พันธมิตร

เราส่งออกสินค้าไปจำหน่ายแล้วมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ ทวีปยุโรป, อเมริกา, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา, เอเชีย ฯลฯ

พันธมิตรที่ดีของเรา

  • ซูเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศเยอรมนี, โปแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
  • ธุรกิจโรงแรม, ร้านอาหาร, รับจัดงานเลี้ยง ในอังกฤษ, แคนาดา, เวียดนาม เป็นต้น
  • ร้านขายสินค้าเอเชีย ในออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, อเมริกา เป็นต้น
  • เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ในประเทศจีน และเนเธอร์แลนด์