ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

糖水芒果丁

产品规格

  • 固形物含量 : 283 克
  • 净含量 : 565 克
  • 包装 : 每箱 24  / 每箱 12

相关产品

糖水菠萝蜜 (整)

固形物含量 : 230 克 / 净含量 : 565

糖水嫩椰子肉 (丝)

固形物含量 : 180 克 / 净含量 : 425
固形物含量 : 230 克 / 净含量 : 565 

盐水嫩菠萝蜜 (撕)

固形物含量 : 283 克 / 净含量 : 540
固形物含量 : 1500 克 / 净含量 : 2950 

盐水蕉蕾 (片)

固形物含量 : 283 克 / 净含量 : 540
固形物含量 : 1500 克 / 净含量 : 2950

食谱

香蕉椰奶
芒果布丁
竹笋红咖喱鸡