ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

กล้วยน้ำว้าในน้ำเชื่อม

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม
  • น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม
  • การบรรจุ : ลัง 24 กระป๋อง / ลัง 12 กระป๋อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แห้วในน้ำเชื่อม

น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

แห้วในน้ำเปล่า

น้ำหนักเนื้อ : 250 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม

สูตรอาหาร

กล้วยบวชชี
พานาคอตตามะม่วง
แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้