ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

น้ำนมมะพร้าวชาไทยใบเตย

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักสุทธิ : 2900 มล.
  • การบรรจุ : ลัง 6 กระป๋อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แห้วในน้ำเชื่อม

น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

แห้วในน้ำเปล่า

น้ำหนักเนื้อ : 250 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม

ทูน่าจากพืช

น้ำหนักเนื้อ : 100 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 150 กรัม

ขนุนอ่อน(ฉีก)ในน้ำเกลือ

น้ำหนักเนื้อ : 283 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 1500 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 2950 กรัม

สูตรอาหาร

กล้วยบวชชี
พานาคอตตามะม่วง
แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้