ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

กะทิ สูตรไขมันต่ำ

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักสุทธิ : 400 มล.
  • การบรรจุ : ลัง 24 กระป๋อง / ลัง 12 กระป๋อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ตาลขนุน(ชิ้น)ในน้ำเชื่อม

น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

ข้าวโพดหวาน ชนิดเมล็ด

น้ำหนักเนื้อ : 250 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 425 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 1850 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 2950 กรัม

ขนุนอ่อน(ฉีก)ในน้ำเกลือ

น้ำหนักเนื้อ : 283 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 1500 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 2950 กรัม

หัวปลีในน้ำเกลือ

น้ำหนักเนื้อ : 283 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 1500 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 2950 กรัม

สูตรอาหาร

กล้วยบวชชี
พานาคอตตามะม่วง
แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้