ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ขนุนอ่อน(ชิ้น)ในน้ำเกลือ

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักเนื้อ : 283 กรัม
  • น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม
  • การบรรจุ : ลัง 24 กระป๋อง / ลัง 12 กระป๋อง

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักเนื้อ : 1500 กรัม
  • น้ำหนักสุทธิ : 2950 กรัม
  • การบรรจุ : ลัง 6 กระป๋อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

มะม่วง(ชิ้น)ในน้ำเชื่อมหวานน้อย

น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 425 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 283 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

เนื้อมะพร้าวอ่อน(แผ่น) ในน้ำเชื่อมหวานน้อย

น้ำหนักเนื้อ : 180 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 425 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

เนื้อมะพร้าวอ่อน(เส้น) ในน้ำเชื่อมหวานน้อย

น้ำหนักเนื้อ : 180 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 425 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

หัวปลีในน้ำเกลือ

น้ำหนักเนื้อ : 283 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 1500 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 2950 กรัม

สูตรอาหาร

กล้วยบวชชี
พานาคอตตามะม่วง
แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้