ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลไม้รวมในน้ำเชื่อมหวานน้อย

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักเนื้อ : 340 กรัม
  • น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม
  • การบรรจุ : ลัง 24 กระป๋อง / ลัง 12 กระป๋อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แห้วในน้ำเชื่อม

น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

เนื้อมะพร้าวอ่อน(เส้น) ในน้ำเชื่อมหวานน้อย

น้ำหนักเนื้อ : 180 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 425 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

ลูกชิดในน้ำเชื่อม

น้ำหนักเนื้อ : 330 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 620 กรัม

ขนุนอ่อน(ฉีก)ในน้ำเกลือ

น้ำหนักเนื้อ : 283 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 1500 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 2950 กรัม

สูตรอาหาร

กล้วยบวชชี
พานาคอตตามะม่วง
แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้