ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

เห็ดเป๋าฮื้อในน้ำเกลือ

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักเนื้อ : 270 กรัม
  • น้ำหนักสุทธิ : 540 กรัม
  • การบรรจุ : ลัง 24 กระป๋อง / ลัง 12 กระป๋อง

ขนาดสินค้า

  • น้ำหนักเนื้อ : 1500 กรัม
  • น้ำหนักสุทธิ : 3000 กรัม
  • การบรรจุ : ลัง 6 กระป๋อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แห้วในน้ำเชื่อม

น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

กล้วยน้ำว้าในน้ำเชื่อม

น้ำหนักเนื้อ : 230 กรัม / น้ำหนักสุทธิ : 565 กรัม

สูตรอาหาร

กล้วยบวชชี
พานาคอตตามะม่วง
แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้